Porouchala se Vám kanalizace?

http://www.tvs-centrum.cz/ Porouchala se Vám Kanalizace a potřebujete ji co nejrychleji a s co nejnižšími náklady opravit? Obraťte se na naši profesionální společnost.
Můžeme se pochlubit mnohaletými zkušenostmi v oboru kanalizace. Ukázky naší práce a naše reference můžete najít na našich internetových stránkách. Zde se také dovíte více o nás a naší historii, o všech službách, které Vám nabízíme, dále o technice, kterou využíváme a také zde najdete i ceníky našich základních prací.

Kanalizace – opravy

Opravy kanalizace provádí naše společnost 2 různými způsoby. Pokud to situace umožňuje, pak doporučujeme moderní,časově i finančně méně náročnou bezvýkopovou opravu. V ostatních případech provádíme klasickou výkopovou opravu. Kromě opravy také garantujeme a ručíme za celý výkop i navrácení terénu do původního stavu.